Personálna agentúra - poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

Potrebujete flexibilnú pracovnú silu s nástupom do pár dní od vzniku potreby?

Hľadáte riešenie, ktoré Vás nebude zväzovať na niekoľko mesiacov?

 

Ste tu správne!

 

Zamestnancov Vám zabezpečíme takmer okamžite. Preberieme na seba kompletnú administratívu spojenú so vznikom, predĺžením resp. ukončením pracovného pomeru. Vy pracovníkov využívate len vtedy, keď ich naozaj potrebujete.

Ak je to potrebné, vieme zabezpečiť logistiku súvisiacu s prepravou či ubytovaním.

Náš koordinátor je flexibilne k dispozícii aj priamo vo výrobnom procese.

Samozrejme garantujeme legislatívnu správnosť celého procesu.