Personálna agentúra - poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

Riešenie, ktoré Vám zabezpečí úsporu času i financií. Už nepotrebujete vlastné mzdové oddelenie, drahý software a nákladné preškolenia zamestnancov – všetky úkony prevezmeme na seba. Komplexne spracujeme mzdy vrátane daní, odvodov, zrážok zo mzdy či exekúcií.

Náš tím sa skladá zo skúsených mzdových účtovníkov, ktorí zvládnu spracovanie aj veľkého objemu miezd v krátkom čase. Garantujeme odovzdanie výstupov na kľúč v požadovanom rozsahu, čase a formáte. Pripravíme výplatné pásky, príkazy na úhradu miezd, daní a odvodov. Podáme výkazy a pripravíme podklady na zaúčtovanie.

Poklesol Vám počet zamestnancov? Automaticky Vám klesne aj náklad na spracovanie miezd... u nás platíte len za reálne vykonanú prácu.

Samozrejme, sledujeme za Vás všetky legislatívne zmeny a včas Vás na všetko upozorníme.